Actara (10) (1kg)

 • Besteleenheid: KG.
 • Inhoud: 1
Variant
10019000-KG.
 • Actara (10) (1kg)

Productomschrijving 10019000-KG.

Actara (10) (1kg)
W-nummer: 12679
Milieu effecten:Het middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toepassen op bloeiende gewassen.
Het is verboden dit middel in een grondwaterbeschermingsgebied te gebruiken.
In een grondwaterbeschermingsgebied is het gebruik niet toegestaan in bedekte grondgebonden teelten.
Het middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
Werkzame stof: THIAMETHOXAM
Chemische groep: neonicotinoiden
Werkingsmechanisme: blokkering acetylcholinereceptoren, contact- en maagwerking, systemisch
Insectenbestrijdingsmiddel voor de sierteelt & aardappelteelt
Actara heeft een snelle, directe contactwerking. Binnen een half uur na opname wordt de luis verlamd en treedt er geen verdere schade op. Door de uitstekende systemische werking zorgt Actara voor een lange duurwerking.

Actara       (10) (1kg) Actara       (10) (1kg)

Producteigenschappen 10019000-KG.

Actara (10) (1kg)

Staffels