Altacor (10) (500gr)

  • Besteleenheid: BUS
Variant
10028000-BUS
  • Altacor (10) (500gr)

Productomschrijving 10028000-BUS

Altacor (10) (500gr)
W-nummer: 13643
Milieu effecten:
Het is verboden dit middel in een grondwaterbeschermingsgebied te gebruiken.
Het middel is gevaarlijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling.
Werkzame stof: CHLORANTRANILIPROLE
Chemische groep: groep (nog) niet vastgesteld
Werkingsmechanisme:

10028000 10028000

Producteigenschappen 10028000-BUS

Altacor (10) (500gr)

Staffels