AATerra vloeibaar

  • Besteleenheid: LT.
  • Inhoud: 1
  • Merk: Bayer
Variant
10015100-LT.
  • AATerra vloeibaar (12) (1lt)
  • Besteleenheid: LT.
  • Inhoud: 1
  • Merk: Bayer

Productomschrijving 10015100-LT.

AATerra vloeibaar (12) (1lt)
W-nummer: 8766
Milieu effecten:
Het is verboden dit middel in een grondwaterbeschermingsgebied te gebruiken.
Het middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
Werkzame stof: ETRIDIAZOOL
Chemische groep: aromatische koolwaterstoffen
Werkingsmechanisme: remming energieproduktie, preventief en curatief
Fungicide in de teelt van gewassen
Fungicide in de teelt van glasgroenten, bloemisterijgewassen, bolbloemen en boomkwekerijgewassen. AAterra ME is een fungicide ter bestrijding van wortelaantasting door Pythium spp. en Phytophthora spp. •werkt via contactwerking;
geen actieve opname door de plant;
zowel preventieve als curatieve werking;
doodt zowel de oösporen (rustsporen) als de zoösporen (zwermsporen);
doodt het mycelium;
AAterra ME niet toepassen op jonge gewassen in verband met beschadiging van de jonge wortels;
Concentratie van de druppel- of aangietoplossing in substraatteelten mag nooit hoger zijn dan 0,02% (20 ml/ 100 l water).

AATerra vloeibaar
AATerra vloeibaar

Producteigenschappen 10015100-LT.

AATerra vloeibaar (12) (1lt)

Staffels