Abamectine HF-G (4) (5lt)

  • Besteleenheid: KAN
  • Inhoud: 5
Variant
10016700-KAN
  • Abamectine HF-G (4) (5lt)
  • Besteleenheid: KAN
  • Inhoud: 5

Productomschrijving 10016700-KAN

Abamectine HF-G (4) (5lt)
BAMECTINE HF-G is een unieke insecticide/acaricide, die de werkzame stof abamectine bevat. Abamectine behoort tot de chemische groep van de avermectinen.

Abamectine wordt voortgebracht door het bodemmicro-organisme Streptomyces avermitilis. De abamectine in ABAMECTINE HF-G is dus volledig van natuurlijke oorsprong.
Wat doet het product?

ABAMECTINE HF?G bestrijdt alle bewegende stadia van (spint) mijten, de larvale stadia van mineervliegen en de larven van trips en bladvlooien. ABAMECTINE HF?G werkt zowel door direct contact van de plaag met het middel als door opname uit het blad. De sterke contactwerking is echter door de snelle afbraak van het middel op het bladoppervlak van redelijk korte duur. De actieve stof wordt snel opgenomen in de waslaag en dringt van daaruit verder in het onderliggende (blad) weefsel (translaminaire werking). Abamectine verplaatst zich niet met de sapstroom door de plant en is dus niet systemisch. Verspuit ABAMECTINE HF?G dan ook met voldoende water voor een optimale verdeling

Verspuit ABAMECTINE HF?G dan ook met voldoende water voor een optimale verdeling over zowel de boven als onderzijde van het blad. Een uitvloeier is niet nodig. De actieve stof in het bladweefsel is beter beschermd tegen afbraak, waardoor een langdurige bestrijding wordt verkregen van alleen bladaantastende insecten en mijten (plagen), zoals mineervlieglarven, trips en spintmijten. Door deze eigenschap van de actieve stof kan ABAMECTINE HF?G redelijk goed geïntegreerd met natuurlijke vijanden worden gebruikt. Vanaf het moment dat de plaag de abamectine heeft opgenomen, kan geen noemenswaardige bladschade meer worden aangericht. De maximale bestrijding van de plagen wordt na 3?5 dagen verkregen.

Abamectine HF-G   (4) (5lt)
Abamectine HF-G   (4) (5lt)

Producteigenschappen 10016700-KAN

Abamectine HF-G (4) (5lt)

Staffels