Benevia (5 liter)

  • Besteleenheid: KAN
  • Inhoud: 5
Variant
10058000-KAN
  • Benevia (kan 5 lt)
  • Besteleenheid: KAN
  • Inhoud: 5

Productomschrijving 10058000-KAN

Benevia (kan 5 lt)
Benevia is een insecticide voor gebruik in diverse gewassen
Werkzame stof: cyantraniliprole
W-nummer: 15569N

Lees voor gebruik het vrijstellingsbesluit. Hierin vindt u belangrijke informatie over de toepassingsvoorwaarden zoals dosering, interval, veiligheidstermijn, verplichte risicobeperkende maatregelen, eventuele risico’s voor nuttige insecten en het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden.

Werking
Benevia® is een effectief en snelwerkend insecticide voor de bestrijding van schadelijke insecten. Opname van het middel vindt plaats via vraat en direct contact en veroorzaakt onwillekeurige spiercontracties, verlamming en uiteindelijk de dood van het insect. De eerste verschijnselen treden al enkele uren na opname op en het insect zal hierdoor stoppen met vreten. Voordat de dood intreedt kan 3 tot 6 dagen duren.

GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF
Goed schudden voor gebruik!
- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking;
-Vul de tank verder met water;
-Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking;
-Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank.

LET OP:
Aangebroken verpakkingen goed sluiten.
Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

INTERACTIE MET ANDERE MIDDELEN
Omdat het niet mogelijk is om alle mogelijke tankmix combinaties te testen, aanvaardt DuPont geen aansprakelijkheid voor tankmengingen welke niet bij naam genoemd worden als zijnde te mengen met dit product. Raadpleeg hiervoor uw leverancier of DuPont. Raadpleeg te allen tijde ook het etiket van de mengpartner.

DRIFTMANAGEMENT
Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten) moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind. Neem de vereiste risico beperkende maatregelen en/of bufferzones in acht. Raadpleeg hiervoor het vrijstellingsbesluit.
SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR
Het is van groot belang en tevens goed agrarisch gebruik om de apparatuur direct na de behandeling zorgvuldig schoon te maken.
-Verdun en verspuit de restvloeistof over het behandelde gewas;
-Vul de tank halfvol met water;
-Het roersysteem in werking stellen en een aantal minuten laten werken;
-Vervolgens dit mengsel verspuiten over het zojuist behandelde gewas;
-De spuitdoppen en filters en grondig reinigen;
-Tenslotte de gehele machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen.

LET OP:
Vermijd verontreiniging van oppervlaktewater.

RESISTENTIE
Cyantraniliprole behoort tot de diamide insectenbestrijdingsmiddelen ingedeeld in IRAC groep 28 (ryanodine receptor modulators). Omdat resistentieontwikkeling niet voorspelbaar is, dient dit product ingezet te worden als onderdeel van geïntegreerde bestrijdingstechnieken (IPM).

Benevia    (5 liter)
Benevia    (5 liter)

Producteigenschappen 10058000-KAN

Benevia (kan 5 lt)

Staffels