Schimmels in sportvelden en golfbanen, het probleem… 

19 augustus 2019 door Bart van Kollenburg
De schimmeldruk op sportvelden en golfbanen neemt momenteel toe. De relatieve hoge luchtvochtigheid en veel warme perioden zijn enkele oorzaken van een schimmelaantasting. Vocht (dauw) is een ideale voedingsbodem voor schimmels, zorg dus dat de grasplanten zo droog mogelijk blijven. Voorkomen van deze schimmels is altijd beter dan genezen. 

Onze VOSCA Gezonder Gras Concept (GGC) jaarprogramma’s kunnen hierbij helpen. Hiervoor zijn het ICL en het Headland programma voor nu het meest interessant. Deze dienen vanaf eerste week september te worden opgestart.

Het Headland programma bestaat uit een maandelijkse toepassing van Seamac ProTurf Fe, Liquid Turf Hardener en Mantle. Het ICL programma bestaat uit een afwisseling van de tankmix Vitalnova Stressbuster en FlowSmart, het strooien van de Invigorator Plus en een dauwcontrole product. We hebben hiervoor overzichtelijke schema’s. Neem gerust contact op met je adviseur voor een maatwerkadvies.

Wat gebruik je voor natuurlijke bestrijding van schimmels die de grasplant reeds hebben aangetast?
•    Zomerfusarium: 20 kg Headland Mantle + 6 kg Headland TeMag Elite of 500 ml Melgreen Cu + 5 ltr Melgreen Si + 15 kg Melstar S
•    Dollarspot: 20 kg Headland Mantle + 6 kg Headland TeMag Elite of 20 ltr TourTurf Sports Turf Acidyfer
Deze tankmixen zijn de afgelopen jaren in de praktijk getest en werken prima.

Oplossingen voor andere ziekten vind je op onze factsheet van het Gezonder Gras Concept.