Terugtrekken Allure vloeibaar en Nomolt

9 oktober 2019 door Paul van de Ven
Helaas worden de werkzame stoffen chloorthalonil en teflubenzuron niet verlengd. Het gevolg hiervan is dat de producten op basis van deze werkzame stoffen komen te vervallen.

BASF heeft daarom gevraagd om het product Allure vloeibaar (11585 N) en Nomolt (9914 N) terug te trekken met de maximale respijttermijnen. Het Ctgb heeft dit verzoek gehonoreerd.
De toegekende respijttermijnen van Allure vloeibaar zijn: afleveren tot 20 mei 2020 en opgebruik tot 20 mei 2020. 
De toegekende respijttermijnen van Nomolt zijn: afleveren tot 30 mei 2020 en opgebruik tot 30 mei 2021. 
 
Bron: BASF Nederland B.V.