Toepassing van fosfieten als meststof vervallen

28 maart 2019 door Bart van Kollenburg

Fosfaatmeststoffen op basis van fosfonaten, beter bekend als fosfieten, worden al heel lang verkocht als blad- en substraatmeststoffen in de Nederlandse land- en tuinbouw en sport- en golfbranche.

De meest bekende meststoffen op basis van fosfieten zijn:
Kaliumfosfiet (Fortify 20-30)
Koperfosfiet (Fortify Cu)
• Fosfieten gemengd met zeewier (Headland Turfite en Sea Nymph Ascophite).

Het is ook bekend dat fosfonaten een goede werking hebben tegen een aantal plantenschimmels uit de groep van de Oömyceten.

Vanwege deze werking heeft de Europese Commissie in 2013 (di)kaliumfosfonaat en dinatriumfosfonaat aangemerkt als werkzame stoffen binnen de gewasbeschermingsverordening EF 1107/2009. Sindsdien zijn er diverse gewasbeschermingsmiddelen op basis van fosfonaten toegelaten in Nederland. Mede door deze aanmerking als werkzame stof, is het niet meer mogelijk om fosfonaten toe te passen als (blad)meststof.

Dat houdt in dat middelen die fosfonaten bevatten alleen op de markt gebracht mogen worden indien er een toelating is bij het CTGB als gewasbeschermingsmiddel. Voor middelen op basis van fosfonaten zonder die toelating geldt een uitverkooptermijn voor levering tot 1-7-2019 en een opgebruiktermijn tot 1-1-2020.

Concreet betekent dit voor jou, dat er zolang de voorraad strekt, nog fosfiet-houdende middelen zonder toelating geleverd mogen worden tot en met 30-6-2019. Indien je nog een van deze producten wenst te ontvangen, vragen wij jouw reservering met voorkeur voor 30-04-2019 aan ons door te geven. Uitlevering gaat dan in overleg en zolang onze voorraad strekt.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht van de NVWA