Soedangras (per kg)

 • Besteleenheid: KG.
 • Dosering: 30-40 kg/ha
Variant
26222000-KG.
 • Soedangras piper (per kg)
 • Besteleenheid: KG.
 • Dosering: 30-40 kg/ha

Productomschrijving 26222000-KG.

Soedangras piper (per kg)
Soedangras (Sorghum segetum) is een graansoort die in ons land (nog) niet echt bekend is. Het kan ingezet op braakpercelen of na een vroegruimende voorvrucht, omdat het gewas over hele nuttige eigenschappen beschikt:
- Volgens buitenlands onderzoek komt bij de vertering van resten van dit gewas een blauwzuurachtig gas vrij dat een bestrijdend effect heeft op aaltjes. Soedangras wordt daarom in de boomteelt reeds ingezet als middel tegen vrijlevende wortelaaltjes.
- Soedangras kent een enorme groeikracht, resulterend in een massaal gewas dat wel twee tot drie meter hoog kan worden. De teelt brengt dus een grote hoeveelheid organische stof in de bodem. Producties kunnen oplopen tot meer dan 70 ton versgewicht per hectare. In koudere jaren is de groei beperkter.
Soedangras is een warmteminnende grassoort. Als de omstandigheden gunstig zijn kiemt het gewas zeer snel. Ter bestrijding van onder andere vrij levende wortelaaltjes (trichodorus) door middel van productie van blauwzuurgas. Inzaai kan met pijpen zaaimachine op 12 cm rij afstand. Zaaitijd eind mei - begin augustus.

Zaaizaadhoeveelheid: 30-40 kg per ha.

Inhoud: 15 kg
630 kg / pallet

Soedangras       (per kg)
Soedangras       (per kg)

Producteigenschappen 26222000-KG.

Soedangras piper (per kg)

Documenten

Staffels