GO

GO

GO, voor Groei en Oogst B.V. (GO) belichaamt de samenwerking tussen tuinbouwtoeleveranciers Handelsonderneming Klep in Etten-Leur en Vos Capelle in Sprang-Capelle, ofwel de GO-partners.

Over GO

Om sterk in de markt te kunnen blijven staan achtten de GO-partners samenwerking noodzakelijk. In 1998 ontstond dit idee, met als motto Together Everyone Achieves More. Sindsdien is het concept uitgegroeid tot een zelfstandige B.V. genaamd GO, voor Groei en Oogst B.V. 

Synergie uit samenwerking

GO vormt de spin in het web tussen de GO-partners en probeert synergie tot stand te brengen en te onderhouden, zowel tussen de partners onderling als met A-fabrikanten. Het verhogen van het rendement uit de samenwerking staat hierbij centraal. Belangrijke onderdelen hiervan zijn o.a. de kennisuitwisseling tussen de teeltspecialisten, het uitbrengen van gezamenlijke mailings en nieuwsbrieven, zoals de GO teeltupdates en een constante verbetering van het assortiment. Hiervoor onderhouden we een sterke relatie met onze A-fabrikanten. En daardoor blijven onze teeltspecialisten continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zo kunnen zij gerichter oplossingen bieden voor vragen en problemen uit de tuinbouw.