Certificaten

Certificaten

Vos Capelle is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Daarnaast voldoen wij aan de eisen zoals vastgesteld in het Certificatieschema (CDG) voor inkoop, opslag, verkoop en distributie van gewasbeschermingsmiddelen.