Certificaten

Certificaten

Vos Capelle is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, BRL 6000-AB: 2016, BRL 6000-02:2016 en BRL 6000-03:2016. Daarnaast voldoen wij aan de eisen zoals vastgesteld in het Certificatieschema (CDG) voor inkoop, opslag, verkoop en distributie van gewasbeschermingsmiddelen.