Kies voor druppelberegening en profiteer van de voordelen

5 april 2021 door Jan Snijders en Willem van den Braak

Neptune druppelslang en Aquatraxx druppeltape, zijn de perfecte slangen om het steeds schaarser wordende water op een efficiënte manier bij de plant te krijgen. Om de droogte van de afgelopen drie seizoenen op een goede manier te ondervangen, zijn met de aanleg van druppelslangen op jouw percelen vele voordelen te behalen:

 • Egale beregening van het perceel, geen droge of natte plekken;
 • Water komt direct waar het moet zijn;
 • Besparing van mest en gewasbeschermingsmiddelen;
 • Percelen blijven continu op de juiste vochtigheid;
 • Geen stress in eerste aanplant;
 • Waterverspilling wordt tegengegaan. Minimaal 50% meer rendement dan een haspel;
 • Droge rijpaden, minder bodemverdichting;
 • Geen water over het bladerdek beregend wat de boom “hard” zet;
 • Minder schimmel/meeldauwdruk omdat het blad droog blijft.
 • Energieverbruik van de pomp ligt 60% lager;
 • Met één druk op de knop wordt een groot perceel tegelijk beregend. Dit geeft meer rust op het bedrijf;
 • In combinatie met vochtsensoren is een nog betere watergift mogelijk;
 • De investering is vele malen lager dan bij een haspel;
 • Komt in aanmerking voor investeringsaftrek.

Belangrijk is wel, dat het water van goede kwaliteit is. Een te hoog ijzergehalte in het water kan de slangen verstoppen. De Aquatraxx wordt meestal voor één groeiseizoen gebruikt. De Neptune wordt voor bovengrondse toepassingen gebruikt voor meerdere groeiseizoenen. De slangen zijn leverbaar in een groot aantal versies, inclusief verschillende lengtes, wanddiktes, afstanden tussen de druppelaars en afgiften per druppelpunt.

Mocht je advies willen voor een perceel, dan bekijken we allereerst de omstandigheden in het veld, zoals afschot, bodemtype en waterkwaliteit. Ook de filtering van het water is een belangrijk punt in het proces. Daarna bepalen we welke beregening jouw gewas nodig heeft.

Foto’s: Van den Berk Boomkwekerijen