Vrijstelling Tracer

13 mei 2020 door Paul van de Ven
In de staatscourant van 11 mei 2020 staat de verleende vrijstelling van Tracer vermeld voor gebruik ter bestrijding van Drosophila suzukii in de onbedekte teelt van kers en druif en in de bedekte teelt van braam.
 
Tracer is reeds 'normaal' toegelaten ter bestrijding van de suzuki-fruitvlieg in de teelt van:
  • Aardbeien (bedekte en onbedekte teelt)
  • Bessen (bedekte en onbedekte teelt)
  • Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)
Met de goedkeuring van deze door de NFO aangevraagde vrijstelling is Tracer inzetbaar in een groot aantal zachtfruit-gewassen waarin beheersing van de suzuki-fruitvlieg een rol speelt.
 
De termijnen waarvoor de vrijstelling geldt is voor de genoemde teelten als volgt:
  • In de onbedekte teelt van kers met ingang van 11 mei tot 31 augustus 2020
  • In de onbedekte teelt van druif met ingang van 15 juli tot 30 oktober 2020
  • In de bedekte teelt van braam met ingang van 1 augustus tot 28 november 2020
Er gelden driftbeperkingen bij het gebruik van Tracer in deze teelten. Belangrijk om te weten hierbij is dat er dit jaar voor kers en druif onderscheid wordt gemaakt in driftreductieklassen: die zijn afhankelijk van het aanwezig zijn van suzuki-fruitvlieggaas en/of regenkappen. Hiermee is de toepasbaarheid voor de praktijk verbeterd.
 
Tracer niet toepassen als gewassen actief worden bevlogen door bijen of hommels. Als de spuitvloeistof is opgedroogd, is het veilig voor bijen of hommels.