Chloorbleekloog

  • Doelgroep: Tuinbouw
Variant
15205000-KAN
  • Chloorbleekloog (14) (25kg)
  • Gewicht: 25 kg
  • Besteleenheid: KAN
  • Inhoud: 25
15205200-BOX
  • Chloorbleekloog (MB a 1250 kg)
  • Gewicht: 1250 kg
  • Besteleenheid: BOX
  • Inhoud: 1000

Productomschrijving 15205000-KAN

Chloorbleekloog (14) (25kg)
Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegstaan is uitsluitend het gebruik als middel:
1. ter bestrijding van micro-organismen bij drinkwater na desinfectie in drinkwaterbedrijven zoals omschreven in het drinkwaterbesluit.
2a. ter bestrijding van baterien (excl mycobacterien, excl, bactiesporen;, gisten, schimmels, en algen inr iool en/of afvalwater.
2b. ter bestrijding van bacterien (exclusief mycobacterien, incl. bacteriesporen), gisten, schimmels en algen in zwembadwater.
3 ter bestrijding van bacterien, gisten, schimmels en algen in koel- en proceswater in open, doorstromende en recirculerende installaties
4. Ter bestrijding van slijmafzetting door bacterien en schimmels in installaties voor de papier en kartonindustrie.
De doseringen en het gebruik van het middel zoals aangegeven in de grbuiksaanwijzing moet worden aangehouden. Voor toepassing waarbij met middel behandeld water rechtstreeks naar oppervlaktewater wordt afgevoerd mag dit middel uitsluitend worden toegepast met toestemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing
1. Na desinfectie door drinkwaterbedrijven. Het middel dient via een automatische doseerinrichting aan het drinkwater worden toegevoegd. Dosering: 0.5mg/L actief chloor (0.003ltr middel toegevoegd aan 1m3 drinkwater. Minimale inwerktijd 20 minuten.
2a. Desinfectie van riool en/of afvalwater: Het middel dient via een automatische doseerinstallatie te worden toegevoegd aan het riool of afvalwater. Dosering: 1380mg/L actief chloor (9,2 liter middel toevoegen aan 1m3 riool en/of afvalwater) . Minimale inwerktijd: 20 minuten

2b. Desinfectie van zwembadwater: Het middel kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het middel dient via een automatische doseerinrichting te worden toegevoegd. Het middel kan worden toegediend als onderhoudsdosering of als shock-dosering (tbv desinfectie bij een probleemsituatie).
Onderhoudsdosering: 3mg/L actief chloor (0.02L middel toevoegen aan 1m3 zwemwater) Minimale inwerktijd: 20 minuten.
Shockdosering: 400mg/L actief chloor (2,7ltr middel toevoegen aan 1m3 zwemwater. Minimale inwerktijd: 20 minuten (voor bacteriesporen 60 minuten).
3a. Koel- en proceswater in open, doorstromende en recirculerende installaties: het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan het koel of recyclerende koel- en proceswater.
Continue dosering: tot 5mg/L actief chloor (0.03ltr middel toevoegen aan 1m3 koel- en proceswater).
Shock dosering: tot een concentratie van 10mg/L actief chloor (0.06ltr middel toevoegen aan 1m3 koel- en proceswater). Inwerktijd: 1 tot 60 minuten.
3b. Slijmbestrijding in installaties in de papier- en kartonindustrie: het middel dient via een doseerunit te worden toegevoegd aan het proceswater. Dosering tot 10mg/L actief chloor (0.06ltr middel toevoegen aan 1m3 proceswater) of tot 280g actief chloor per ton papier (dit komt overeen met het toevoegen van 1.65ltr middel aan 1 ton papier). Inwerkttijd 1 tot 60 minuten.

Het middel koel en donker bewaren!

15205000 15205000

Producteigenschappen 15205000-KAN

Chloorbleekloog (14) (25kg)

Documenten

Staffels